GALACTICATAURUS

Ewidencja i nadzór nad obiektami technicznymi oraz wypożyczalnia

Galactica TAURUS to oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą techniczną przedsiębiorstwa. Główne jego elementy to: ewidencja obiektów technicznych, prowadzenie nadzoru nad obiektami technicznymi, magazyn z wypożyczalnią oraz moduł utrzymania ruchu z obsługą awarii i przeglądów wraz z panelami produkcyjnym i serwisowym. W systemie TAURUS możemy wprowadzić dowolny obszar infrastruktury technicznej przedsiębiorstwa poczynając od narzędzi, przyrządów, maszyn i urządzeń, przez: pojazdy, specjalistyczny sprzęt po budynku i instalacje. Z łatwością może być zrealizowana: ewidencja i nadzór narzędzi kontrolno-pomiarowych, wypożyczalnia narzędzi, przyrządów i innych elementów infrastruktury. W systemie możemy rejestrować zdarzenia o charakterze nadzorczym (legalizacje, sprawdzenia, wzorcowania itp.) oraz o charakterze eksploatacyjnym (przeglądy, awarie, naprawy, usterki, remonty itp.) wraz z ewidencją kosztów eksploatacyjnych oraz terminarzem planowanych działań. Dla wybranych obiektów można ewidencjonować przebiegi, a dla potrzeb szczegółowej kontroli wyniki pomiarów i sprawdzeń. Galactica TAURUS informuje i przypomina o zaplanowanych działaniach, udostępnia raporty podsumowujące, generuje szereg dokumentów, współpracuje z czytnikami kodów kreskowych (dla obiektów i pracowników). W łatwy sposób można stworzyć harmonogram przeglądów maszyn oraz delegować prace do do pracowników utrzymania ruchu. Rejestr czynności zaplanowanych oraz awarii i interwencji wspiera utrzymanie ruchu w przedsiębiorstwie.

 

GŁÓWNE FUNKCJE

 • Magazyn narzędzi i nie tylko
 • Rejestr wypożyczających
 • Dokumenty magazynowe
 • Stany magazynowe, min i max
 • Wypożyczalnia
 • Tablica informacyjna
 • Raporty i zestawienia
 • Utrzymanie ruchu
 • Elastyczna struktura obiektów
 • Rejestr obiektów technicznych
 • Ewidencja i planowanie nadzorów
 • Ankiety kontroli i sprawdzeń
 • Czynności eksploatacyjne
 • Rejestr kosztów eksploatacyjnych
 • Ewidencja dokumentacji
 • Harmonogram przeglądów

 

więcej
 

PREZENTACJAVIDEO

 

FAQ

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Jeśli na liście nie ma pytania, które się Państwu nasunęło, prosimy o kontakt.

 • Czy system Galactica TAURUS może pracować bez czytników kodów kreskowych?

  Owszem, zastosowanie identyfikacji kreskowej jest opcją, która przyspiesza odwoływanie się do obiektów, wczytywanie kartotek i dokumentów
 • Nasza firma ma już bazę narzędzi, czy będziemy musieli ją sami przepisywać?

  Niekoniecznie, jest duża szansa, iż Państwa dane da się przenieść do systemu Galactica TAURUS, musimy zapoznać się z próbką danych i przygotujemy odpowiedni skrypt importujący
 • W mojej firmie mamy ponad 100 tysięcy pozycji narzędzi i chcielibyśmy stopniowo eliminować narzędzia nieużywane, czy to oprogramowanie nam w tym pomoże?

  Tak, system rejestruje szczegółowo wypożyczenia i bez problemu można uzyskać raport zestawiony, który wyszuka narzędzia nie używane w ostatnim okresie czasu.
 • Chcielibyśmy stworzyć bazę pojazdów i maszyn, które pracują w naszej bazie technicznej, dodatkowo interesuje nas zliczanie kosztów eksploatacyjnych, czy oprogramowanie Galactica nadaje się do takiego zastosowania?

  Oczywiście że tak, do systemu można wprowadzić dowolne obiekty techniczne, a więc także pojazdy i maszyny. Każda kartoteka obiektu umożliwia rejestrację zdarzeń eksploatacyjnych, a tym samym kosztów tych czynności.
 • Często wysyłamy przyrządy do legalizacji na zewnątrz, czy system pozwala to nadzorować?

  W Galactica Taurus można zdefiniować tzw. nadzór zewnętrzny z określeniem informacji o miejscu i planowanym terminie zwrotu, dzięki tym informacjom łatwo można przejrzeć, które narzędzia powinny już do nas wrócić, a po fizycznym otrzymaniu zaznaczyć ich powrót na stan firmy
 • Chciałbym mieć w Państwa systemie bazę narzędzi kontrolno-pomiarowych i warsztatowych, te pierwsze podlegają legalizacji, a drugie wypożyczeniom, czy można taką dwojaką bazę prowadzić?

  W naszym systemie możemy prowadzić każdego rodzaju bazę, nawet jeśli mamy kilka grup obiektów, które chcemy objąć ewidencją, mamy dostępne narzędzia do ich kategoryzacji, a tym samym elastycznego przeglądania. Nie jest także problemem to, że chcą Państwo zastosować różne funkcjonalności naszego systemu dla różnych grup obiektów. Tak właśnie jest przygotowany nasz system, sami Państwo decydują, jakie funkcje zastosować dla jakich obiektów technicznych, jedna grupa może podlegać wypożyczeniom, inna nadzorom i legalizacjom, jeszcze inna ewidencji eksploatacji, lub też wszystko jednocześnie.
 • Nasza fabryka ma jeden centralny magazyn i 4 magazyny znajdujące się na każdej z hal produkcyjnych, czy musimy zakupić 5 programów od Państwa?

  Absolutnie nie. Kupując licencje dla firmy możemy ją zastosować niezależnie od miejsca w firmie. Z systemu korzysta się przez przeglądarkę internetową, więc wystarczy, aby na hali (w magazynie) był komputer z dostępem do firmowej sieci. Jeśli natomiast chodzi o mnogość magazynów, także nie ma problemu, w Galactica TAURUS można zdefiniować dowolną liczbę magazynów i prowadzić odrębną ewidencję i stany magazynowe, podobnie jest z wypożyczalnią.
 • Czy system przypomina o zaplanowanych legalizacjach?

  Tak. W systemie definiując dowolne formy nadzoru (m.in. legalizacje) określamy, jaką ważność ma sprawdzenie, wówczas system automatycznie powiadamia pracownika odpowiedzialnego za nadzór o zbliżającym się terminie ponownego sprawdzenia. Zarówno okres ważności legalizacji, jak termin powiadomienia jest ustawiany przez użytkownika systemu (np. aby mieć przypomnienie odpowiednio wcześniej, aby przeprowadzić ponowne sprawdzenie przed upływem terminu ważności).
 • Nasza firma produkuje sporo przyrządów i potrzebujemy drukować określone rodzaje różnych świadectw, czy jest taka opcja, aby móc wybrać rodzaj świadectwa na danej legalizacji?

  Owszem, system ma moduł wydruków, w którym można przygotować dowolną liczbę różnych rodzajów/szablonów wydruków, tym samym w kartotece nadzoru mamy możliwość wybrania konkretnego rodzaju dokumentu.
 • Jestem kierownikiem wypożyczalni, w naszej firmie często pracownicy wypożyczają całe zestawy narzędzi (pod konkretne stanowisko produkcyjne, linię technologiczną), czy system ułatwia kompletowanie takich zespołów narzędzi/przyrządów?

  Jak najbardziej, każdy dokument wypożyczenia, a w zasadzie jego pozycje, mogą zostać zapisane jako zestaw narzędzi, przy kolejnym wypożyczeniu można wstawić od razu cały zestaw pozycji. Dodatkowo system posiada odrębny rejestr utworzonych zestawów za pomocą, którego można przeglądać bazę zestawów, dokonywać ich modyfikacji i tworzenie nowych.
 • Do prowadzenia legalizacji i sprawdzeń potrzebujemy ewidencjonować wyniki sprawdzeń, czy to oprogramowanie to umożliwia?

  Mamy kilka możliwości. Standardowo każda metryka nadzoru posiada miejsce na wpisywanie typowych wyników pomiarów (wartości, odchyłek i wyniku). Dodatkowo system umożliwia stworzenie własnych ankiet ewidencji pomiarów, a jeśli ewidencję mają Państwo już zorganizowaną, np. w arkuszach XLS to jest możliwość ich podpięcia pod kartoteki nadzorów.
 • Czy oprogramowanie pozwoli rejestrować awarie i usterki oraz prowadzić prace naprawcze?

  Tak. Awarie i usterki oraz inne typy zgłoszeń mające charakter nagły mogą być zgłaszane poprzez system administracyjny lub poprzez panel produkcyjny obsługiwany przez operatorów produkcyjnych. Prace naprawcze z kolei mogą być prowadzone w systemie administracyjnym lub poprzez panel serwisowy (np. z użyciem urządzenia mobilnego) przez pracowników utrzymania ruchu.
 • Czy dla maszyn można zarejestrować bazę części zamiennych i prowadzić ich magazyn?

  Tak, każda maszyna może mieć przypisaną listę części zamiennych. Każda część może być przypisana do wielu maszyn. Przy prowadzonych pracach naprawczych lub przeglądach przez dział utrzymanie ruchu można pobierać części z magazynu.