WDROŻENIE I SZKOLENIA

Zakup i wdrożenie

Wdrożenie oprogramowania Galactica TAURUS musi być dostosowane do zakresu i obszaru przyszłego funkcjonowania systemu. W procesie wdrożenia możliwe jest także zmigrowanie danych z obecnego w firmie źródła (np. innej bazy danych, arkuszy kalkulacyjnych itp). Taurus posiada gotową funkcjonalność, jednak elastyczność tego rozwiązania oraz otwarta struktura pozwala na znaczne dostosowania funkcjonalności, generowanych dokumentów oraz raportów.

Podstawowe elementy wdrożenia:

 • Prezentacja oprogramowania oraz wstępna specyfikacja potrzeb
 • Przygotowanie oferty
 • Złożenie zamówienia na oprogramowanie Galactica
 • Audyt przed wdrożeniowy
 • Ustalanie harmonogramu wdrożenia
 • Opcjonalna aktualizacja oferty
 • Podpisanie umowy
 • Rozpoczęcie prac związanych w przygotowaniem oprogramowania (dostosowania, konfiguracje, implementacje dokumentów i raportów)
 • Instalacja oprogramowania oraz urządzeń związanych
 • Udostępnienie oprogramowania użytkownikom
 • Okres uruchomienia systemu
 • Szkolenie dla użytkowników
 • Wprowadzanie danych do systemu przez klienta, rozpoczęcie pracy
 • Ciągła analiza zgłoszeń i bieżące dostosowania
 • Konsultacje i szkolenia
 • Odbiór systemu
 • Zakończenie wdrożenia


Instalacja i dystrybucja systemu
System GALACTICA TAURUS jest systemem intranetowym, a więc do jego dystrybucji konieczna jest sieć intranetowa w firmie oraz komputery z przeglądarką internetową. Oprogramowanie jest instalowane na serwerze z dostępem do sieci przedsiębiorstwa, tak skonfigurowanej, aby pracownicy/użytkownicy systemu mieli dostęp do serwera.

Czytniki kodów kreskowych
Galactica Taurus może współpracować z czytnikami kodów kreskowych. To rozwiązanie nie wymaga wielkich nakładów finansowych, wystarczą proste czytniki natomiast dokumenty magazynowe i kartoteki obiektów są opatrzone kodami kreskowymi co przyspiesza identyfikację. Dla potrzeb oznaczenia narzędzi i obiektów polecamy drukarki etykiet z kodami kreskowymi.

Serwer
Jak wspomniano wyżej, system wymaga serwera. Jego szczegółowa specyfikacja może być podana po ustaleniu zakresu wdrożenia oprogramowania. Zastosowana w Galactica technologia wymaga jednak, aby to był serwer z systemem operacji MS WINDOWS SERVER oraz system baz danych MS SQL SERVER (szczegółowe wersje do ustalenia). Jeśli nie posiadają Państwo takiego serwera, za niewielkie pieniądze mogą Państwo utrzymywać system w centrum hostingowym Galactica, a z aplikacji korzystać ze swojego komputera przez internet.

Szkolenia
W ramach wdrożenia realizowane są szkolenia z obsługi systemu dla pracowników przedsiębiorstwa. Możliwe są dwa warianty szkoleń. Szkoli się tzw. liderów, którzy to po przejściu cyklu szkoleń są zdolni przeprowadzić kolejne szkolenia wewnętrzne w Państwa przedsiębiorstwie. Druga opcja to szkolenie z obsługi systemu dla wybranych grup stanowisk (np. zarządzanie narzędziami, wypożyczalnia, nadzór). Szkolenia dla użytkowników są z reguły przeprowadzone w formie warsztatowej, gdzie każdy pracownik pracuje przy komputerze ćwicząc poszczególne działania. Jeśli klient nie dysponuje odpowiednią liczbą stanowisk komputerowych do ćwiczeń, szkolenia mogą być przeprowadzone w formie prezentacji.

Do systemu dostarczana jest instrukcja obsługi, w której użytkownicy znajdą pomoc w poznaniu aplikacji. Pomoc można również uzyskać w helpdesku naszej firmy.