INFORMACJE

Galactica Taurus posiada szeroką funkcjonalność umożliwiającą kompleksową realizację procesu nadzoru nad infrastrukturą techniczną przedsiębiorstwa. W zależności od obszaru wdrożenia systemu, dostępnych jest kilka wariantów funkcjonalnych, których zastosowanie i użycie ustalane jest w procesie wdrożenia oprogramowania.

Główne elementy systemu:

 • Baza narzędzi/obiektów - wprowadzenie i edycja bazy danych narzędzi i innych obiektów
 • Struktura obiektów - podział i klasyfikacja obiektów wg dowolnej hierarchii rodzajowej lub lokalizacyjnej
 • Nadzory - ewidencja i planowanie zdarzeń nadzoru nad obiektami np. legalizacje, sprawdzenie, itp.
 • Utrzymanie ruchu - zgłaszanie awarii i usterk, prowadzenie prac naprawczych, planowanie przeglądów prewencyjnych
 • Pomiary i sprawdzenia - w procesie nadzoru dla wybranych obiektów możliwa jest ewidencja wyników okresowych pomiarów sprawdzających
 • Magazyny - prowadzenie magazynów wg kartotek narzędzi i obiektów, generowanie dokumentów magazynowych, prowadzenie stanów narzędzi z monitoringiem, stanów minimalnych i maksymalnych
 • Wypożyczalnia - prowadzenie rejestru wypożyczeń i zwrotów narzędzi z magazynu przez pracowników

 

 • Serwis i eksploatacja - ewidencja i planowanie czynności serwisowych i eksploatacyjnych, związanych z bazą obiektów technicznych
 • Koszty eksploatacyjne - ewidencja kosztów eksploatacyjnych obiektów technicznych wraz z sumowaniem i raportowaniem
 • Przebiegi - okresowa ewidencja przebiegów eksploatacyjnych obiektów technicznych np. przebiegu pojazdów, czasu pracy maszyn i urządzeń, itp.
 • Tablica czynności - pokazuje się zaraz po zalogowaniu i prezentuje spersonalizowane dla użytkownika informacje i zdarzenia w systemie, z użyciem odpowiednich filtrów pozwala wyszukać zdarzenia do wykonania lub takie, którym zbliża się termin powtórzenia
 • Dokumenty - w systemie można wprowadzać dokumenty w postaci dowolnych plików, załączników, pobierać je i przeglądać
 • Wyszukiwarki - system posiada wiele elementów, które pozwalają na wyszukiwanie i przeglądanie danych o obiektach, nadzorach, itp.
 • Pracownicy - każdy pracownik posiada własne konto w systemie, które w zależności od uprawnień pozwala mu na dostęp do określonych funkcji systemu
 • Role i uprawnienia - określanie poziomu dostępu pracownikom, tworzenie grup/stanowisk
 • Raporty i zestawienia - każdy rodzaj danych gromadzonych w systemie może być prezentowany za pomocą dedykowanych raportów zestawieniowych, których forma graficzna może być dostosowana do wymagań klienta
 • Powiadomienia - system generuje powiadomienia e-mailowe, wysyłane następnie do użytkowników systemu, np. przypomnienia o zaplanowanych czynnościach, terminach zwrotów narzędzi itp.
 • Wydruki - generowanie wydruków danych o obiektach, kartotek, zestawień czynności
 • Etykiety kodów kreskowych - zastosowanie systemu kodów kreskowych umożliwa identyfikację i operowanie na narzędziach przy użyciu czytników kodów kreskowych.
 • Dziennik zdarzeń - działalność pracowników w systemie rejestrowana jest w dzienniku zdarzeń, który dostarcza informacji: co, kiedy i kto wykonywał w systemie
 • Listy wyboru - zarządzanie listami wyboru - dostosowywanie ich zawartości do bieżących wymagań użytkowników
 • Komunikacja użytkowników - system posiada tzw. komunikaty wewnątrzsystemowe oraz komunikator typu "czat", za pomocą którego użytkownicy mogą prowadzić korespondencję