OBSZARY WDROŻEŃ

Możliwe obszary wdrożeń

Galactica Taurus jest systemem modułowym i jego zakres funkcjonalności umożliwia wdrożenie w różnych obszarach przedsiębiorstwa, kompleksowo we wszystkich lub w jednym wybranym.

Główne obszary zastosowania oprogramowania w zakresie ewidencji i przetwarzania informacji o obiektach:

  • Narzędzia kontrolno-pomiarowe - specyficzna grupa narzędzi podlegająca procesom nadzoru (sprawdzeń i legalizacji), ewidencjonowana jednostkowo z podziałem wg rodzajów, zastosowania i miejsca użytkowania
  • Narzędzia warsztatowe - każdy rodzaj narzędzi stosowanych w przedsiębiorstwie, z ewidencją ilości sztuk, stanów minimalnych i maksymalnych
  • Infrastruktura techniczna przedsiębiorstwa - maszyny i urządzenia, pojazdy, budynki, grunty, instalacje, platformy i inne elementy infrastruktury przedsiębiorstwa podlegające ewidencji, kontroli i utrzymaniu ruchu

 

Galactica Taurus realizuje szereg powiązanych ze sobą funkcjonalności, m.in. są to:

  • Ewidencja - wprowadzanie, edycja, przegląd rekordów w bazie danych obiektów (narzędzi itp.), klasyfikowanie obiektów, przypisywanie ich do rodzajów i grup, określanie statusów, raportowanie stanów, wyszukiwanie
  • Nadzór - planowanie i rejestracja zdarzeń nadzoru nad obiektami technicznymi, m.in. legalizacje, wzorcowanie, sprawdzenia, przeglądy, nadzór realizowany wewnętrznie i zewnętrznie (np. za pośrednictwem innych podmiotów). Nadzorem objęte są wybrane rodzaje obiektów technicznych
  • Wypożyczalnia - dla bazy narzędzi warsztatowych oraz kontrolno-pomiarowych dostępna jest funkcjonalność magazynowa z narzędziami do prowadzenia wypożyczalni
  • Eksploatacja - w przypadku oprogramowania szerszej infrastruktury przedsiębiorstwa, oprogramowanie umożliwia rejestrację zdarzeń o charakterze eksploatacyjnym wraz z rejestracją kosztów eksploatacyjnych oraz bieżących przebiegów
  • Utrzymaniu ruchu - zgłaszanie awarii i usterek oraz prowadzenie działań naprawczych, planowanie przeglądów prewencyjnych maszyn i urządzeń


Galactica Taurus znajduje zastosowanie w każdym przedsiębiorstwie, które posiada infrastrukturę techniczną wymagającą ewidencji (a więc tam, gdzie mamy do czynienia z pewną, znaczącą wielkością bazy obiektów). Wszędzie tam, gdzie obiekty podlegają procesowi nadzoru (najczęściej w celu spełnienia wymagań norm jakościowych, bezpieczeństwa itp). Nie ma znaczenia wielkość bazy obiektów, jej struktura czy lokalizacja obiektów, dzięki zastosowaniu modelu oprogramowania sieciowego (dostępnego przez przeglądarkę internetową), użytkownicy mogą mieć dostęp do systemu z każdego komputera w firmie.